Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

  • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze wydatkwowaniem środków publicznych poniżej 30.000 euro
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
  • poznanie ostatnich zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
1.1. Podział zamówienia na częśći - jak uniknąć zarzutów kontrolującego
1.2. Szacowanie wartości zamówienia (roboty, usługi, dostawy)
1.3. Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
1.4. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające poniżej 30.000 euro
1.5. Zastosowanie ustawy mimo braku obowiązku

2. Zasady wydatkowania środków publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
2.1. Tryby udzielania zamówień poniżej 30.000 euro
2.2. Tryby określone w kodeksie cywilnym (oferta handlowa, aukcja, przetarg)
2.3. Możliwość stosowania trybów ustawowych pzp

3. Dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej - normy szczególne (Dyrektywy, wytyczne, umowa o dofinansowanie)

4. Regulamin udzielania zamówień - praktyczne przykłady
4.1. Organizacja udzielania zamówień w jednostce publicznej
4.2. Progi podziału zamówień poniżej 30.000 euro
4.3. Skuteczne metody dokumentowania postępowań poniżej 30.000 euro
4.4. System zaznajamiania pracowników jednostki publicznej z regulaminem udzielania zamówień poniżej 30.000 euro
4.5. System wewnętrznej kontroli stosowania procedur udzielania zamówień w jednostce publicznej
4.6. Przykładowy wzór Regulaminu

5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro i sposób dokumentowania spełnienia tych warunków
5.1. Wiedza i doświadczenie
5.2. Wiarygodność ekonomiczna i finansowa
5.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
5.4. Podstawy wykluczenia podmotów z udziału w postępowaniu

6. Umowa o wykonanie zamówienia poniżej 30.000 euro
6.1. Forma zawarcia umowy (pisemna, ustna)
6.2. Treść umowy (swoboda kształtowania treści stosunków umownych w kodeksie cywilnym)
6.3. Wykonanie umowy
6.4. Możliwości zmiany umowy (przedmiot, wynagrodzenie, termin realizacji)
6.5. Zabezpieczenie interesów zamawiającego przy realizacji zamówienia - katalog niezbędnych czynności

7. Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
7.1. Pojęcie naruszenia dyscypliny - przykłady
7.2. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny (pracownicy jednostek, kierownicy, osoby trzecie)
7.3. Sankcje za naruszenia dyscypliny
7.4. Ograniczenia odpowiedzialności

8. Sprawozdanie z udzielonych zamówień poniżej 30.000 euro – warsztaty

9. Najczęściej popełniane błędy w udzielaniu zamówień poniżej 30.000 Euro - dyskusja

10. Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu i zdobyte umiejętności.
Krzysztof Bień
radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.
W ramach projektu oferujemy możliwość konsultacji z uczestnikami szkolenia (po jego odbyciu) w kwestiach związanych z tematyką szkolenia.
Aktualne terminy znajdują się na stronie głównej.
Szkolenia realizowane są w godz. 9:00-15:00.
Toruń, salka szkoleniowa HERMAN EDUCATION ul. Szosa Chełmińska 80/4.
Cena szkolenia wynosi 790 zł. Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział i zdobyte umiejętności.
Jeśli chcesz poznać szczegóły:
- napisz do nas przez formularz znajdujący się na stronie lub wyślij e-mail: biuro@hermaneducation.pl,
- zadzwoń: 501 614 674
Jeśli życzysz sobie, by zorganizować to szkolenie tylko dla Ciebie lub grupy osób (znajomych, pracowników) to napisz do nas: biuro@hermaneducation.pl lub zadzwoń: 501 614 674