ABC Przesiębiorczości

Certyfikat ABC Przedsiębiorczości został przygotowany z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą zakładania, zarządzania i rozwijania własnego pomysłu biznesowego.

Certyfikat został przygotowany dla osób, które z uwagi na:

 • ograniczony czas wolny,
 • sporą odległość od miejsc, w których organizujemy szkolenia,
 • inne powody

preferują indywidualny tryb zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Certyfikat ABC Przedsiębiorczości to również dokument, które może pomóc w pozyskiwaniu dotacji ze środków unijnych lub z Urzędy Pracy (HE od kilku lat posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co jest często wymagane przez w/w instytucje).

Certyfikat ABC Przedsiębiorczości uzyskuje się po wykonaniu następujących kroków: 

 1. Dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 2. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Opiekuna szkolenia, dokonaniu wpłaty na konto.
 3. Po otrzymaniu przelewu, przesyłane są materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 4. Uczestnik przyswaja przesłany materiał w okresie maksymalnie 2. tygodni od ich otrzymania. W tym czasie ma również możliwość konsultacji w ramach danego szkolenia z prowadzącym szkolenie. Konsultacje mogą odbywać się drogą mailową lub telefoniczną. Prowadzący szkolenie będzie w ten sposób odpowiadał na pytania uczestnika i wyjaśniał niezrozumiałe dla niego kwestie.
 5. Po okresie przeznaczonym na naukę należy w ciągu maksymalnie 2. tygodni przystąpić do testu sprawdzającego. Zaliczenie szkolenia odbywa się za pomocą elektroniczną. Uczestnik otrzymuje e-mailem 10 krótkich pytań problemowych sprawdzających nabytą wiedzę. W ciągu 30 min. przesyła e-mailem odpowiedzi. Aby uzyskać wynik pozytywny należy prawidłowo odpowiedzieć na 7 pytań.
 6. Na podstawie zaliczonego testu wydawany jest wydawany jest CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu. Jeśli wynik będzie negatywny osoba ma prawo do jeszcze jednej próby, którą można wykorzystać w ciągu tygodnia od dnia, w którym przeprowadzona została pierwsza próba.

 
Charakter pytań jest ściśle związany z treścią materiałów przesłanych uczestnikowi. Dlatego uważna ich lektura daje gwarancje uzyskania pozytywnego wyniku.

Uwaga!
Czas związany z przyswojeniem wiedzy i ustaleniem terminu przystąpienia do testu może ulec skróceniu, jeśli uczestnik szkolenia wyrazi taką wolę i uzgodni to wcześniej z Opiekunem szkolenia.

Cena 200 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej), opłatę egzaminacyjną (dwie próby) oraz Certyfikat ABC Przedsiębiorczości.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • biznes plan w praktyce,
 • formy organizacyjno prawne własnego biznesu,
 • rejestracja firmy krok po kroku,
 • zarządzanie i marketingu w małej firmie,
 • rozliczenia z ZUS i US,
 • rachunkowość w firmie,
 • finansowe i prawne aspekty zatrudniania pracowników,
 • zawieszenie i likwidacja działalności,
 • zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej.
 • Na specjalne życzenie, możliwa jest korekta zakresu merytorycznego szkolenia.
 • Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza.

 
Więcej informacji:
Herman Education
Tel. 501 614 674
E-mail: biuro@hermaneducation.pl